Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Kierunek: Informatyka – studia 1-go stopnia ( inżynierskie)

Specjalność: Programowanie aplikacji multimedialnych i graficznych


Opis specjalności: Celem specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi grafiki komputerowej do: projektowania grafiki i animacji (dwu i trójwymiarowych), budowy interfejsów graficznych i multimedialnych użytkownika oraz wizualizacji danych i modeli (dwu i trójwymiarowych).

W trakcie nauki studenci rozwijają swoje umiejętności wykorzystania ogólnie stosowanych programów użytkowych grafiki komputerowej takich jak: edytory grafiki rastrowej i wektorowej 2D (np.: Corel Draw i Photoshop), programy do budowy aplikacji multimedialnych (prezentacji, multimedialnych encyklopedii, przewodników itp.), programy do modelowania i tworzenia animacji w przestrzeni 3D (np.: 3D Studio Max lub Blender) oraz programów do przetwarzania innych mediów takich jak: dźwięk i wideo.

Zdobyte umiejętności studenci wykorzystują do realizacji własnych projektów z rozmaitych obszarów zastosowań grafiki: od prostych gier komputerowych i witryn internetowych poczynając, a kończąc na elementach wirtualnej rzeczywistości i rozbudowanych portalach lub wortalach internetowych. Najbardziej zaangażowani i zainteresowani studenci mają szansę poznać tajniki budowy gier komputerowych oraz budowy wirtualnej rzeczywistości.

W ramach tej specjalności studenci rozwijają, uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • projektowania graficznego,
 • wykorzystania różnorodnych technologii grafiki komputerowej do wizualizacji swoich własnych wizji artystycznych,
 • tworzenia animacji i graficznych elementów interaktywnych stosowanych w komunikacji człowiek-komputer oraz w innych interfejsach graficznych i multimedialnych użytkownika systemów komputerowych i sieciowych (np.: witryny, portale i wortale),
 • podstawowych metod akwizycji i przetwarzania obrazu rastrowego w tym także metod przetwarzania zdjęć (nie tylko cyfrowych),
 • podstawowych metod akwizycji, przetwarzania i osadzania dźwięku w aplikacjach multimedialnych,
 • grafiki trójwymiarowej i wizualizacji obiektów przestrzennych,
 • budowy aplikacji multimedialnych (multimedialne encyklopedie, przewodniki, pomoce dydaktyczne itp.),
 • składu komputerowego oraz związanych z tą problematyką zasad oraz metod tworzenia i aplikacji publikacji prostych (np.: plakatów) i złożonych (np.: broszur reklamowych).

Kariera zawodowa absolwenta: Absolwent specjalności Grafika komputerowa i aplikacje internetowe posiadać będzie szeroką wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, dzięki czemu będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w dowolnej instytucji jako grafik komputerowy lub też jako webmaster, a nawet szef serwisu internetowego, między innymi w takich instytucjach jak: pracownie projektowe (między innymi architektoniczne i urbanistyczne), poligrafia, agencje reklamowe, media, firmy opracowujących materiały multimedialne lub efekty specjalne do filmów.

Ponadto, ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć, absolwent tej specjalności posiadać będzie wiedzę z zakresu projektowania, implementacji i pielęgnacji oprogramowania, dzięki czemu będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w firmach zajmujące się budową oprogramowania dla: sklepów internetowych, banków, urzędów administracji publicznej, firm ubezpieczeniowych i wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w oparciu o nowoczesne metody przetwarzania informacji. Zdobyte umiejętności umożliwiają także wejście indywidualne na rynek poprzez założenie własnej firmy świadczącej usługi w różnych obszarach zastosowań grafiki komputerowej i aplikacji multimedialnych.

Przedmioty charakterystyczne dla specjalności:
 • Wybrane zastosowania grafiki komputerowej
 • Techniki pozyskiwania i przetwarzania obrazów rastrowych
 • Podstawy animacji komputerowej
 • Podstawy przetwarzania filmów cyfrowych
 • Technika wydawnicza/DTP
 • Projektowanie interfesów UI/UX
 • Projektowanie aplikacji multimedialnych
 • Programowanie aplikacji graficznych
 • Animacja 3D
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!